website statistics

Język angielski

Pytanie

Ułóż zdania z wyrazów :
brother/my/lazy/often/is

always / homework / does / her / Lucy

2 Odpowiedz