website statistics

Fizyka

Pytanie

Droga Oli do szkoły jest równa 6 km. Dwie trzecie drogi Ola jedzie autobusem z prędkością średnią 40 km/h a jedną trzecią idzie pieszo z prędkością 4 km/h.
1. Oblicz, ile czasu zajmuje Oli przybycie drogi do domu.
2. Oblicz prędkość średnią Oli w drodze do szkoły.

1 Odpowiedz