website statistics

Matematyka

Pytanie

Oblicz:
a) 50:250
b)7:0,25
c)80:0,2
d)160:0,04

Plis potrzeba na 18:20 jak można to proszę zrobić sposobem pisemnym:)
Daje Naj + 45 punktów

2 Odpowiedz