website statistics

Matematyka

Pytanie

Sprawdz czy wielomian :
a. f(x)=x^3-4x^2+9x-36 jest podzielny przez dwumian x-4 .
b. g(x)=24+4x-6x^2-x^3 jest podzielny przez dwumian x+2.

BARDZO PILNE DAJĘ NAJ ;)

1 Odpowiedz