website statistics

Język angielski

Pytanie

Ułóż pytania, wykorzystując poniższe wyrazy.
1.What time / you / wake up?
2.Where / you / do / your homework?
3.Whats films / you /like?
4.What / you do / at the weekend
5.When / you / have / dinner?
Daje naj Proszę o szybkie odp
Na dzisiaj!!!!!
Pozdro Seba z 6 klasy :p

1 Odpowiedz