website statistics

Historia

Pytanie

Czy po najeździe Brzetysława wróciły do Polski zwłoki św. Wojciecha. Jeśli tak, to w którym roku?

1 Odpowiedz