website statistics

Język angielski

Pytanie

czas prezent simple i continius

1 Odpowiedz

 • Present Simple jest czasem teraźniejszym prostym, a używamy go w następujących sytuacjach:Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się, np.
  I often visit my aunt in summer. - (Ja) często odwiedzam moją ciocię w lecie.Mówiąc o stanach, czynnościach stałych, np.
  I live in Warsaw. - Mieszkam w Warszawie.Opisujemy cechy ludzi i przedmiotów, np.
  Joan has got black hair and blue eyes.Opisujemy znane prawdy, fakty, np.
  Earth goes around the Sun. - Ziemia krąży wokół Słońca.Czynności dziejące się w dłuższych okresach czasu, np.
  Tom lives in New York. - Tom mieszka w Nowym Yorku.Opisywanie, streszczanie filmów (narracja)W przysłowiach.Oficjalnie ustalony termin wydarzenia, np.
  The match starts at 10 tomorrow. - Mecz zaczyna się jutro o 10.W wyrażaniu uczuć: to love (kochać), to like (lubić), to hate (nienawidzić).Czasu tego NIE UŻYWAMY mówiąc o czynnościach, które odbywają się w tej chwili.Zdania twierdząceSzyk zdania twierdzącego w czasie Present Simple wygląda następująco:

  Podmiot + orzeczenie + reszta zdania
  I + live + in Olsztyn
  (Mieszkam w Olsztynie
  He + lives + in Olsztyn
  (On mieszka w Olsztynie)
  Pamiętajmy o dodaniu końcówki "-s" do orzeczenia, jeśli mówimy o III osobie liczby pojedynczej (he, she, it).Zdania przecząceAby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie "do not" (don't) albo "does not" (doesn't w przypadku III osoby liczby pojedynczej i nie wstawiamy wtedy "-s" do orzeczenia). Szyk zdania wygląda następująco:

  Podmiot + do/does not + orzeczenie + reszta zdania
  I + do not + live + in Olsztyn
  (Nie mieszkam w Olsztynie)
  He + does not + live + in Olsztyn
  (On nie mieszka w Olsztynie)
  PytaniaPytania tworzymy przez dodanie przed zdaniem "do" albo "does" (w przypadku III osoby liczby pojedynczej, przy czym nie wstawiamy wtedy "-s" do orzeczenia). Szyk zdania wygląda następująco:

  Do/does + podmiot + orzeczenie + reszta zdania?
  Do + I + live + in Olsztyn?
  (Czy ja mieszkam w Olsztynie?)
  Does + he + live + in Olsztyn?
  (Czy on mieszka w Olsztynie?)
  Typowe okoliczniki czasuoften (często), usually (zwykle), always (zawsze), never (nigdy), ever (kiedykolwiek), rarely (rzadko), seldom (rzadko), frequently (często);regularly (regularnie), occasionally (czasami), from time to time (od czasu do czasu);every day (codziennie);once a week (raz w tygodniu), 3 times a year (3 razy w roku), twice a day (2 razy dziennie), every 6 weeks (co 6 tygodni);sometimes (czasami).Przykładowe zdaniaI often visit my parents. - Często odwiedzam swoich rodziców.She gets up at 8 a.m. - Ona wstaje o 8 rano.I don't like Mondays. - Nie lubię poniedziałków.He doesn't work, he studies. - On nie pracuje tylko studiuje.Do you want to go to the cinema with me? - Czy chcesz ze mną iść do kina?Does he talk to you? - Czy on się do Ciebie odzywa?
  Present Continuous używamy jeśli mówimy o:czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich - możemy powiedzieć, że w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na koniec piszemy "now" (teraz) albo "at the moment" (w tej chwili);stanach chwilowych, np.
  I'm staying in a hotel until I find a new flat. - Zostaję w hotelu dopóki nie znajdę nowego mieszkania.Narzekaniu na czyjeś zachowanie, np.
  Why are you being so naughty today? - Dlaczego jesteś dzisiaj taki niegrzeczny? (Oznacza to, że zwykle osoba ta jest grzeczna, a w danym dniu wyjątkowo inaczej się zachowuje. Gdyby zawsze była niegrzeczna, zastosowalibyśmy czas Present Simple bo określałby on czynność powtarzającą się.)Zmianie stanu bądź o rozwoju, np.
  People are drinking more and more coffee. - Ludzie piją coraz to więcej kawy.Zaplanowanej od pewnego czasu czynności, np.
  I'm going to the cinema tonight. - Idę do kina dzisiaj wieczorem.Zdania twierdzące
  Szyk zdania twierdzącego wygląda następująco:

  Podmiot + "to be" (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
  np.
  I + am + eating + chocolate now.
  (Jem czekoladę.)
  Forma "to be" zależy od podmiotu:

  - I am = I'm
  - you are = you're
  - he/she/it is = he's/she's/it's
  - we are - we're
  - they are = they're
  Zdania przecząceSzyk zdania przeczącego wygląda następująco:

  Podmiot + "to be" (w odpowiedniej formie) + not + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
  np.
  I + am + not + eating + chocolate now.
  (Nie jem czekolady.)
  Forma "to be" zależy od podmiotu:

  - are not = aren't
  - is not = isn't
  PytaniaSzyk zdania przeczącego to inwersja, czyli zamiana miejscami potmiotu z "to be" w odpowiedniej formie:

  "To be" (w odpowiedniej formie) + podmiot + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania?
  np.
  Am + I + eating + chocolate now?
  (Czy jem teraz czekoladę?)
  Forma "to be" zależy od podmiotu:

  - are not = aren't
  - is not = isn't
  Typowe okoliczniki czasunow (teraz), at the moment (w tej chwili), at present (obecnie).Przykłady zdańI'm going home. - Idę do domu.Greg's going to the cinema with Pauline on Friday. - Greg idzie do kina z Pauliną w piątek. (to zdanie dotyczy przyszłości, ustalonego spotkania)I'm not watching TV at the moment. - Nie oglądam TV w tej chwili.Susan's not reading a book. - Susan nie czyta książki.Będzie naj? :)