website statistics

Historia

Pytanie

Napisz jak rozumiesz słowa cesarza Francuzów (Napoleona Bonaparte) : ,,Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać''

2 Odpowiedz

  • Słowa cesarza Francuzów ,,Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać'', rozmumiem w sposób taki, że gdy pokona się swojego wroga, trzeba umieć wykorzystać sytuację i włączyć go do szeregów swojej armii.Taką taktykę stosowali np.Mongołowie.
  • Słowa cesarza Francuzów: "Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać", oznaczają, że wygrana na polu bitwy nie zapewnia końcowego sukcesu. Militarny sukces trzeba wykorzystać np. w taki sposób, żeby zawrzeć korzystne traktaty pokojowe.