website statistics

Polski

Pytanie

Powiedz w jakiej dziedzinie możesz podjąc pracę jako wolontariusz

1 Odpowiedz

  • - jako opiekun zwierząt, np. wolontariat w schronisku 
    - opieka osobami starszymi 
    - opieka chorymi dziećmi z fundacji 
    - zbiórka produktów żywnościowych, np. dla dzieci z biednych rodzin przez świętami 
    - zbiórka pieniędzy na wszelkie takie cele, np. biedne czy chore dzieci albo zwierzęta