website statistics

Muzyka

Pytanie

napisz 3 takty w metrum 2/4 3/4 4/4

2 Odpowiedz