website statistics

Język rosyjski

Pytanie

Przetłumacz na język rosyjski
1. Anton i Ania są w domu.
2. To jest pies Antona
3. Nina ma długopis, książkę i mapę.
4. To lekcja fizyki.
5 To jest herbata z samowara.

1 Odpowiedz

  • 1. Антон и Аня дома.
    2. Это собака Антона.
    3. У Нины есть ручка, книга и карта.
    4. Это урок физики.
    5. Это чай из самовара.