website statistics

Matematyka

Pytanie

Oblicz. Odpowiedź przedstaw w notacji wykładniczej.
0,00001
6320000

1 Odpowiedz