website statistics

Historia

Pytanie

Cześć mam na jutro zadanie Pomożecie proszę!!!!!!!!!
wiem: 1.jaki był cel wypraw krzyżowych,dokąd były organizowane i przez kogo; 2.jakie decyzje podjęto na zjeździe w Łęczycy; 3.jakie były konsekwencje zjazdu w Gąsawie; 4.gdzie rozegrała się bitwa rycerzy polskich z Tatarami i który polski książę zginął podczas tej bitwy; 5.jak Krzyżacy zorganizowali swoje państwo i gdzie utworzyli stolicę; 6.jakie decyzje podjęto na zjeździe w Wyszehradzie, w Kaliszu i w Namysłowie? 7.- wyjaśniam pojęcia: krucjaty, mistrz zakonu; 8.- wiem, kim był: Urban II, Czyngis - chan, Konrad Mazowiecki, Przemysł II; 9. - wiem, co wydarzyło się w roku: 1335, 1308;10. - wymieniam dokonania Kazimierza Wielkiego;
Bardzo wam dziękuje daje naj

1 Odpowiedz

 • 1. Celem krucjat było zdobycie Ziemi Świętej, łupów wojennych, nawiązanie stosunków handlowych z Lewantem, podbój nowych terytoriów i poprawa sytuacji zubożałego rycerstwa.

  2. Na zjeździe w Łęczycy ustanowiono seniorem Kazimierza Sprawiedliwego, obalając jednocześnie zasadę senioratu, (gdyż nie był on najstarszym żyjącym przedstawicielem rodu Piastów)

  3. Na zjeździe w Gąsawie zabito princepsa Leszka Białego, co zaprzepaściło szansę na współpracę książąt piastowskich. Kraków stracił pozycję stolicy,a pozostałe dzielnice nie uznawały jego wpływu.

  4. Pod Legnicą - zginął książę Henryk Pobożny.

  5. Państwo krzyżackie było podzielone na komturie, którymi zarządzali komturowie. W Elblągu i Toruniu bito swoją własną monetę. Ponadto wznoszono ceglaste budowle i kolonizowano nowo zajęte obszary.

  6. Wyszehrad - król Czeski Jan Luksemburski obiecał zrzec się pretensji do korony polskiej za 20 000 kop gorszy praskich.
  Kalisz - pokój wieczysty z zakonem na mocy którego Krzyżacy otrzymywali Pomorze, nad którym zachowano jednak polskie zwierzchnictwo. Polska odzyskała zaś Kujawy i ziemię dobrzyńską.
  Namysłów - śląskie ziemie na mocy porozumienia znalazły się pod czeskim zwierzchnictwem, jedynie Kościół podlegał nadal polskiej metropolii w Gnieźnie

  7. krucjaty - wyprawy krzyżowe do Jerozolimy organizowane w XI - XIII wieku
  wielki mistrz zakonu - najważniejsza osoba z zakonie krzyżackim, zwierzchnik

  8. Urban II - papież który wzywał wiernych do świętych wojen
  Czyngis Chan - twórca imperium mongolskiego
  Konrad Mazowiecki - polski książę który w 1226r. sprowadził do kraju Krzyżaków
  Przemysł II - król polski koronowany w 1295r. przez arcybiskupa Jakuba Świnkę

  9. 1335r. - zjazd w Wyszehradzie
  1308r. - utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Krzyżaków

  10. - podbój rusi halickiej
  - sprowadzanie osadników z Europy Zachodniej
  - budowa fortyfikacji i grodów
  - wprowadzenie prawa składu i przymusu drogowego
  - zakładanie nowych miast i wsi
  - zapewnienie tolerancji wobec Żydów

  Pozdrawiam :)