website statistics

Fizyka

Pytanie

Zapisz w zeszycie podane wartości we wskaźnych jednostkach.
1 kN w N
1 MN w N
15 N w kN
200 kN w MN
Pomóżcie proszę

1 Odpowiedz