website statistics

Język angielski

Pytanie

Uzupelnij zdania , czasownikami z nawiasów w formie przeczącej .
1. She ...... ( watch ) TV in the morning .
2. I .............. ( wear ) hoodies .
3. Jon ................. ( read ) in bed
4. Their children ............. ( play ) the piano .
5.You .............. ( like ) my school friends !
6. My dog .......... ( eat ) meat .

2 Odpowiedz