website statistics

Biologia

Pytanie

Zaznacz właściwą kolejność etapów kondensacji chromatyny.
A. nić chromatyny -> DNA -> nukleosom -> chromosom
B. DNA -> nukleosom -> nić chromatyny -> chromosom
C. nić chromatyny -> DNA -> chromosom -> nukleosom
D. DNA -> nić chromatyny -> nukleosom -> chromosom

1 Odpowiedz