website statistics

Historia

Pytanie

Wymień kilku(minimum 4) Polskich bohaterów, którzy kierowali się sentencją: "Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę".

2 Odpowiedz