website statistics

Matematyka

Pytanie

Proszę o dokładne obliczenia!!! Daję naj.
1. Oblicz wartość funkcji y = -0,6x + 7 dla argumentu 5/2 <------ to jest ułamek zwykły
2. oblicz argument dla którego wartość funkcji y = -6x - 1/5 wynosi 20
3. wyznacz dla jakich argumentów wartości funkcji y = -3x + 5 są dodatnie
4. Sprawdź, który punkt należy do wykresu funkcji: y = x/4 + 2; A=(1,2), B=(-2;1,5), C= (4,3), D=(-24,-4)

1 Odpowiedz

 • zadanie. 1

  y = -0,6x + 7 = -0,6* 5/2 +7 = -6/10*5/2 +7 = -30/20+7 = -3/2+7=
  y= -1 1/2+7 = 5 1/2
  y= 5 1/2
  zadanie. 2
   
  20= -6x- 1/5    ./ - 20   +6x
  6x= -1/5-20 
  6x = -20 1/5  /:6
  x
   (- 3,36)

  Zadanie 4.


  .. odp. B tzn pkt. B=(-2;1,5)   Bo 1,5= -2/4+2   =   1,5= 1,5 ! :_

  :Licze na naj