website statistics

Polski

Pytanie

Z POLSKIEGO NA JUTRO!
Wyjaśnij, dlaczego dwoje pierwszych ludzi nie odczuwało wstydu z powodu swojej nagości

1 Odpowiedz

  • Dopóki pierwsza para ludzka pozostawała w dobrych stosunkach z Bogiem i między sobą, nie było żadnego problemu. Ale z chwilą, gdy ich rozmyślne wykroczenie- zjedzenie zakazanego owocu - pojawił się problem. Adam i Ewa skryli się przed Bogiem skoro tylko usłyszeli Jego głos w ogrodzie Eden. Adam sam potem przyznał że sie przestraszył.. Nie śmieli już pokazać się przed Bogiem, obawiając się, co też im teraz powie. Stali się świadomi swej nagości. Poznali dobro i zło.