website statistics

Geografia

Pytanie

Napisz co to jest nizina,wyżyna i góra.

2 Odpowiedz

 • Nizina - wielka forma ukształtowania terenu, obszar leżący na wysokości od 0 do 300 m n.p.m..

  Wyżyna – obszar, którego wysokości bezwzględne przekraczają 300 metrów n.p.m., a wysokości względne są na ogół mniejsze niż 300 m.

  Góra – wypukła forma ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych w stosunku do najbliższych den dolinnych powyżej 300 m i dużym nachyleniu stoków.

  Proszę, daj naj.;]


 • Niziny - to obszary, które leżą na wysokości od 0 do 300m n.p.m., oznacza się je kolorem zielonym.

  Wyżyny - czyli obszary leżące powyżej 300m n.p.m. i mające wysokości względne do 300m, przedstwaia się je kolorem żółci.

  Góry - które leżą powyżej 500m n.p.m. i odznaczają się wysokościami względnymi przekraczającymi 300m n.p.m., oznacza się je kolorem pomarańczowym i czerwonym.


  <3 :) <3