website statistics

Fizyka

Pytanie

1.motocyklista rusza z miejsca przyśpieszając jednstajnie. Na odcinku 150m. Osiąga szybkość 90 km/h. oblicz przyśpieszenie motocyklisty.
2. samochód przejechał 140 km w 2,5 h a następnie 100 km w 1h oblicz szybkość średnia.

1 Odpowiedz

 • s= 150 m
  v=90km/h=25m/s
  s=at²/2
  z tego wzoru wyliczymy t
  t=2s/v
  t=300m/25m/s
  t=12s
  mając czas możemy obliczyć przyspieszenie
  a=v/t
  a=25m/s/12s
  a=2,08m/s² ( w przybliżeniu)

  Ad.2
  v1=140km/2,5h=56km/h
  v2=100km/1h=100km/h
  v śr= v1+v2/2
  v śr=56km/h+100km/h/2
  v śr=78km/h