website statistics

Historia

Pytanie

wypisz osiągnięcia władców Izraelu

1 Odpowiedz

  • -Stary Testament Pisma Świętego składający się z przypowieści,ksiąg,trenów -kalendarz żydowski -wybudowanie świątyni Jerozolimskiej