website statistics

Historia

Pytanie

proszę pomóżcie to na jutro
proszę pomóżcie to na jutro

1 Odpowiedz

  • Protestujący śpiewali pieśni zakazane przez władze zaborcze m.in. Mazurek Dąbrowskiego i Boże coś Polskę. Polacy tłumnie spotykali się też w kościołach na nabożeństwach o wolność dla ojczyzny.