website statistics

Matematyka

Pytanie

poniższ liczby zapisz w postaci iloczynu jednakowych liczb
15 do potęgi 2
70 do 3
1000
10000
81
16

1 Odpowiedz

 • [tex] 15^{2} [/tex] = 15 * 15
  [tex] 70^{3} [/tex] = 70 * 70 * 70
  1 000 = 10 * 10 * 10 = [tex] 10^{3} [/tex]
  10 000 = 100 * 100 = [tex] 100^{2} [/tex]
  81 = 9 * 9 = [tex] 9^{2} [/tex]
  16 = 4 * 4 =[tex] 4^{2} [/tex]