website statistics

Biologia

Pytanie

Opisz dwie dowolne choroby wzroku (oprócz:zapalenia spojówek, jęczmienia, jaskry, zaćmy, kurzej ślepoty, zeza, krótkowzroczności i dalekowzroczności)

Jak bd opisane choroby te w nawiasie robie błędna.!

2 Odpowiedz

  • ZAPALENIE I ZANIK NERWU WZROKOWEGO
    Zapalenie różnych odcinków nerwu wzrokowego występuje najczęściej w przebiegu chorób zaka-źnych, reumatycznych, w cukrzycy, w zatruciach. Początek jest zwykle nagły. Choroba wymaga szyb-kiego leczenia, najlepiej szpitalnego, gdyż może spowodować zanik nerwu wzrokowego i nieodwra-calne osłabienie wzroku lub całkowitą jego utratę.

    OCZOPLĄS
    Oczopląs jest to zjawisko polegające na mimowolnych, rytmicznych drganiach gałek ocznych, najczę-ściej w płaszczyźnie poziomej. Występuje on w różnych chorobach ośrodkowego układu nerwowego oraz w wadach rozwojowych oka połączonych z dużym osłabieniem wzroku. Leczenie oczopląsu jest bardzo trudne, a jego skuteczność ograniczona. W każdym przypadku zeza lub oczopląsu u małego dziecka konieczne jest dokładne badanie oka, gdyż zarówno zez, jak i oczopląs mogą być objawami towarzyszącymi innym poważnym chorobom narządu wzroku.
  • Mogłoby być bielmo czyli zmętnienie rogówki, które może być spowodowane urazem lub chorobą. Konsekwencją tej choroby jest duże upośledzenie rogówki, czasami może także dojść do przeszczepu rogówki.

    Tarcza zastoinowa to obrzęk tarczy nerwu wzrokowego w wyniku wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Pojawia się m.in kiedy człowiek ma guza mózgu lub zapalenie opon mózgowych.