website statistics

Matematyka

Pytanie

Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość czworościanu foremnego o długości krawędzi 6cm.

2 Odpowiedz

 • a=6
  Pc= 4* a²√3/4 (czwórki się skrócą)
  Pc= a²√3
  Pc=36√3

  V= a²√3/12
  V=6²√3/12
  V=36√3/12
  V=3√3
 • ^2- do potegi drugiej

  Pc= a^2pierwiastek z 3
  Pc= 6^2pierwiastek z 3
  Pc= 36 pierwiastek z 3 cm^2


  V= a^3 pierwiastek z 2 / 12 12 pod kreską ułamkową
  V= 6^3 pierwiastek z 2 / 12
  V= 216 pierwiastek z 2 / 12
  V= 18 pierwiastek z 2 cm^3