website statistics

Polski

Pytanie

Ułóż zdania, w którym będą występować poniższe wyrazy:

- łaska
- gotów
- świadom
- żyw
- pełen
-pewien

dzienki!!!!!!!!! ;) :)

1 Odpowiedz