website statistics

Historia

Pytanie

Opisz własnymi słowami skutki powstania listopadowego.
Daje.naj

1 Odpowiedz

  • Skutki powstania listopadowego : represje wobec uczestników powstania, zlikwidowanie polskiej armii wojskowej, wprowadzenie języka rosyjskiego do szkół, sądów i urzędów, likwidacja uniwersytetu w Warszawie, a przede wszystkim zlikwidowanie sejmu królestwa i zawieszenie konstytucji.