website statistics

Polski

Pytanie

Wypisz kilka rzeczowników które nie mają liczby pojedynczej

1 Odpowiedz