website statistics

Historia

Pytanie

Proszę pomóżcie :P :)
Proszę pomóżcie :P :)

1 Odpowiedz

 • 1. kolumna:
  - własny sejm
  - istnienie armii polskiej
  - używanie języka polskiego w szkołach i urzędach

  2. kolumna:
  - podejmowanie przez cara najważniejszych decyzji dotyczących Królestwa Polskiego,
  - konstytucja nadan przez cara,
  - zwierzchnictwo księcia Konstantego nad polską armią
  Dasz naj? :)