website statistics

Historia

Pytanie

Jakie skutki działań księcia Kazimierza Odnowiciela wpłynęły na duchowieństwo?

1 Odpowiedz

  • przede wszystkim  większe przywileje pozwalały duchowym na więcej czasem niż szlachta, więcej kościołów pozwoliło na większą ilość duchowych czyli większenie szkolnictwa