website statistics

Chemia

Pytanie

podaj nazwę związku chemicznego. Oblicz stosunek masowy pierwiastków
a. n203
b,fe2s3

1 Odpowiedz

 • a) N₂O₃- jest to tlenek azotu (III)
  mN=2*14u=28u
  mO=3*16u=48u

  stosunek N/O=28u/48u=7/12

  Odp. Stosunek masowy w tlenku azotu (III) wynosi 7:12

  b)Fe₂S₃- jest to siarczek żelaza (III)

  mFe=2*56u=112u
  mS=3*32u=96u

  stosunek Fe/S=112u/96u=7/6

  Odp. Stosunek masowy w siarczku żelaza (III) wynosi 7:6.