website statistics

Historia

Pytanie

Chrzest polski przyczyny i skutki

1 Odpowiedz

 • Przyczyna:

  - Dążenie Mieszka I do zawarcia sojuszu z Czechami.
  - Chęć wzmocnienia pozycji Polski w Europie.

  Wydarzenie:

  - Mieszko I przyjmuje chrzest w 966 roku.

  Skutek:

  - Rozwój Kulturalny państwa.
  - Wzrost znaczenia polskiego władcy.

  Mam nadzieję, że pomogłem. :)