website statistics

Matematyka

Pytanie

Oblicz pole powierzchni sześcianu o krawędzi 4 * 10 do potęgi 4 m

1 Odpowiedz

  • 4 * 10 do potęgi 4 m=40 do potęgi 4 m =2 560 000
    P=6a² = 6* 2 560 000² =  39 321 600 000 000 m²
    skracamy =   393 216 * 100 000 000
                       393 216* 10 do potęqi 8 

    Licze na naj :)