website statistics

Matematyka

Pytanie

1. Sprawdź, czy trójkąt o bokach: 2 pierwiastki z 3 cm, 4 pierwiastki z 3cm i 4cm jest prostokątny.

3 Odpowiedz

 • #-pierwiastek kwadratowy
  ^-do potęgi
  z twierdzenia pitagorasa :
  c^2=a^2+b^2
  najdłuższy bok musi leżec na przeciwko kąta prostego
  najdłuższym bokiem jest 4#3 zatem
  (4#3)^2=(2#3)^2+4^2
  16*3=4*3+16
  48=12+16
  48=28
  z tego wynika że trojkat ten nie moze byc prostokatny
 • (2√3)²*4²=(4√3)²
  12+16=48 /fałsz
 • Stosujemy twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.

  (2√3)² + 4² = (4√3)²
  (4 x 3) + 16 = 16 x 3
  12 + 16 ≠ 48
  28 ≠ 48

  Trójkąt nie jest prostokątny, ponieważ suma kwadratów 2 kruszych boków nie jest równa kwadratowi najdłuższego boku.