website statistics

Fisika

Pertanyaan


Untuk melihat suatu benda di bawah mikroskop yang jarak fokus objektifnya 8 mm,maka benda tersebut tidak boleh diletakkan di bawah objektif sejauh.......

1 Jawaban

  • Untuk melihat suatu benda di bawah mikroskop yang jarak fokus objektifnya 8 mm,maka benda tersebut tidak boleh diletakkan di bawah objektif sejauh s ≤ 8 cm atau s ≥ 16 cm

    Benda yang diamati dengan mikroskop, harus diletakkan di ruang 2 lensa objektif.
    f < s < 2f
    8 < s < 16

Kamu Mungkin Tertarik